Roll NoName QI QII QIII F
601Jagtap Sanavi Datta
602Gadewar Janavi Sonaba
603Chawan Suhana Ramesh
604Chawan Sreya Dattatry
605Dude Siddhi Sudam
606Gaikwad Anjali Santosh
607Malpote Pratiksha Shivaji
608Malpote Mansi Hanumant
609Taware Sanchita Sakharam
610Taware Janavi Bhagawan
611Jahtapa Nayan Nitin
612Ubale Kiran Damu
613Gawari Anush Dadu
614Gawari Sadu Shankar
615Khengare Arya Sandeep
616Kengare Sarthk Sandeep
617Khengare Soham Somnath
618Khengare Sujal Somnath
619Malpote Aryan Prakash
620Papal Sidhanth Sukhadev
621Taware Aryan Santosh
622Papal Viraj Nitin
623Taware Sahil Kailas
624Yewale Sanchit Chandrakant
625Taware Adity Laxman
701Tanya Ananda Khengare
702Payal Kisan Khengae
703Samrudhi Sandeep Khengare
704Deepanjali Dharmdata Sathe
705Durava Dilip Taware
706Pooja Kailas Taware
707Anuksha Santosh Taware
708Tanvi Bhagawan Taware
709Aditi Sanjay Mengade
710Anurag Santosh Waghmare
711Aryan Shukryachary Khade
712Piush Sonaba Gadewar
713Avishkar Atul Khengare
714Sairaj Sandeep Taware
715Arush Yogesh Taware
716Soham Sambhaji Sathe
717Vaibhav Kailas Pawar
718Karan Shubhas Rathod
719Aryan Sanjay Sawale
720Shweta Shankar Taware
721Sangram Ram Gaware