Roll NoName Unit Test I Computer/20English/20
701Tanaya Ananda KhengareA
702Payal Kisan Khengare17/5
703Samrudhi Sandeep Khengare1
704Deepanjali Dharmadata Sathe09
705Durava Dilip Taware3
706Pooja Kailas TawareA
707Anushaka Santosh Taware17
708Tanvi Bhagawan Taware18
709Aditi Sanjay Mengade16
710Anurag Santosh WaghmareA
711Aryan Shukryachary Khade3
712Piush Sonaba Gadewar1
713Avishkar Atul Khengare0
714Sairaj Sandeep TawareA
715Arush Yogesh TawareA
716Soham Sambhaji Sathe9
717Vaibhav Kailas Pawar0
718Karan Shubhas RathodA
719Aryan Sanjay Sawale1
720Shweta Shankar TawareA
721Sangram Ram Gaware2
601Jagtap Sanavi Datta3
602Gadewar Janavi Sonaba16
603Chawan Suhana RameshA
604Chawan Shreya DattatryA
605Dude Siddhi Sudam19
606Gaikwad Anjali Santosh15.5
607Malpote Pratiksha Shivaji16
608Malpote Mansi Hanumant13.5
609Taware Sanchita Sakharam14
610Taware Janavi Bhagawan11.5
611Jahtapa Nayan Nitin5
612Ubale Kiran Damu0
613Gawari Anush Arun19
614Gawari Sai Shankar15.5
615Khengare Arya Sandeep9
616Kengare Sarthk Sandeep9
617Khengare Soham Somnath11.5
618Khengare Sujal Somnath1
619Malpote Aryan Prakash0
620Papal Sidhanth Sukhadev12.5
621Taware Aryan Santosh8.5
622Papal Viraj Nitin17.5
623Taware Sahil Kailas7
624Yewale Sanchit Chandrakant4.5
625Taware Adity Laxman3